ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

1. CIKK – ÁLTALÁNOS

 

Az ECO-URNE termékek előállítása Franciaországban, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX által történik, melynek telephelye: 10 rue de la Mare aux Loups,  Le Hamelet, 27160 LES BAUX DE BRETEUIL, FRANCIAORSZÁG; azok a Kisipari Kamara és Eure Szakmai Testület (Chambre des Métiers de l’Eure) által 410 495 808 00017 Siret számon lettek regisztrálva; intra-közösségi áfaszám: FR74 410 495 808 00017.

 

2. CIKK - DEFINÍCIÓK

 

A következőkben használatos, nagybetűs kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 

-          ECO-URNE

 

A márkanév, amely a BRIGITTE PINAULT DELVAUX által előállított és értékesített termékek átfogó fogalmára utal.

 

Az „ECO-URNE” márka kizárólag a BRIGITTE PINAULT DELVAUX exkluzív tulajdonában van.

 

A Francia Nemzeti Ipari Tulajdon Intézet (l’Institut National de la Propriété Industrielle) védelmét élvezi és ott van letétbe helyezve.

 

-          LETÉTI MODELLEK

 

A termékek összességét a BRIGITTE PINAULT DELVAUX állítja elő és értékesíti.

 

Az „ECO-URNE” márkanév alatt értékesített termékek kizárólag a BRIGITTE PINAULT DELVAUX exkluzív tulajdonában maradnak.

 

A Francia Nemzeti Ipari Tulajdon Intézet (l’Institut National de la Propriété Industrielle) védelmét élvezik és ott vannak letétbe helyezve.

 

-          VÁSÁRLÓ

 

Bármely, a francia vagy idegen törvények alatt létező természetes vagy jogi személy, aki termékrendelést ad le a www.eco-urne.com, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX exkluzív tulajdonában lévő oldalon.

 

3. CIKK – AZ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

3.1 -    Az Általános Értékesítési Szabályzatban foglaltak minden, a www.eco-urne.com weboldalon a Vásárló által leadott megrendelés esetén érvényesek.

 

Jelen Általános Értékesítési Szabályzat az irányadó bármely, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX és Vásárló közötti szerződésszerű és kereskedelmi kapcsolat esetén, minden egyéb feltétel/körülmény kizárása mellett, mint például az általános vásárlási feltételekben meghatározott feltételek.

 

Az Általános Értékesítési Szabályzatot érintő bárminemű módosításhoz a BRIGITTE PINAULT DELVAUX írásos hozzájárulása szükséges, ellenkező esetben érvénytelennek tekintendő.

 

3.2 -    Az www.eco-urne.com weboldalon leadott rendelés érvényesítésével a Vásárló ezennel tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a jelen Általános Értékesítési Szabályzat előírásainak eleget tesz.

 

A rendelésleadás aláírással megegyezőnek tekintendő, és úgy értelmezendő, hogy a Vásárló elfogadja a jelen Általános Értékesítési Szabályzatot.

 

3.3 -    A BRIGITTE PINAULT DELVAUX fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor kiegészítse és módosítsa az Általános Értékesítési Szabályzatot. Bármely ilyen kiegészítés vagy módosítás a www.eco-urne.com weboldalra történő feltételt követően azonnal érvénybe lép.

 

4. CIKK - TERMÉKHASONLÓSÁG

 

4.1 -    BRIGITTE PINAULT DELVAUX vállalja, hogy a www.eco-urne.com weboldalon megjelenített fényképek az ECO-URNE által kínált és biztosított termékek lehető leghűségesebb ábrázolásai.

 

Ugyanakkor a Vásárló böngésző szoftvere vagy számítógépes rendszere által elképzelhető különféle fénykép-megjelenítésekből fakadó eltérésekért a BRIGITTE PINAULT DELVAUX nem vállal garanciát arra, hogy a kiszállított termék tökéletes egyezést mutat.

 

Amennyiben a kiszállított termék nem felel meg a Vásárló elvárásainak, a Vásárló visszaküldheti azt az Általános Értékesítési Szabályzat 7. pontjában foglaltak értelmében, feltéve, ha a Vásárló a vonatkozó francia törvények szerint kiérdemli „fogyasztói” státuszt.

 

4.2 -    Tekintettel arra, hogy az ECO-URNE termékek természetes és lebomló anyagokból készülnek, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX nem vonható felelősségre semmilyen külső behatásból, ide értve, de nem kizárólag a szélsőséges környezeti körülményekből fakadó elhasználódásért vagy rongálódásért.

 

4.3 -    A felek egyértelműen tudomásul veszik és megegyeznek abban, hogy BRIGITTE PINAULT DELVAUX semmilyen formában és semmilyen okból kifolyólag nem felelős közvetlen vagy alvállalkozóiért, különösen bármely látható vagy rejtett hiányosságokért, mely befolyásolhatja a rendelkezésre bocsájtott terméket vagy a termék tulajdonságaival kapcsolatba hozható.

 

5. CIKK – ÁRAK

 

5.1 -    Minden, természetes személyt megcélzó meghirdetett ár tartalmazza a vonatkozó adókat, a rendelés napján hatályban lévő francia áfakulccsal együtt. A jogi személyekre vonatkozó árak áfamentesen vannak feltüntetve.

 

5.2 – Az árak tartalmazzák a csomagolást és a rendelés feldolgozását, ugyanakkor nem tartalmazzák a szállítási költséget.

 

5.3 -    A szállítási költség teljesítése a Vásárló felelőssége. Ennek összege eltérő lehet a célországtól, valamint a Vásárló által a www.eco-urne.com weboldalon leadott rendelés során kiválasztott szállítási módtól („hagyományos” illetve „expressz”) függően.

 

5.4 -    A temetkezési szektorban üzleti tevékenységet folytató Vásárlók, a természetes személyektől eltérően, temetkezési vállalatként regisztrálandók és élhetnek exkluzív árainkkal.

 

6. CIKK – JÓVÁHAGYÁS ÉS FIZETÉS

 

6.1 -    A francia Polgári Törvénykönyv 1316. és azt követő bekezdései értelmében a rendelés jóváhagyásával és az interneten történő fizetés feltételeinek elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi és jóváhagy minden, a www.eco-urne.com weboldalon történő tevékenységet.

 

6.2 -    A rendelés jóváhagyása előtt a Vásárló megerősíti, hogy elolvasta, értelmezte és elfogadta a www.eco-urne.com weboldalon közzétett Általános Értékesítési Szabályzatot.

 

6.3 -    További szerződéses információk a Vásárló által a www.eco-urne.com weboldalon történő rendelésleadás során megadott e-mail címre kerülnek kiküldésre.

 

6.4 -    Az ECO-URNE fenntartja magának a jogot bármely függőben lévő rendelés törlésére, a Vásárló bankja vagy bármely egyéb fizetési bizonytalanságból eredő nemfizetés esetén.

 

7. CIKK - A RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

7.1 -    A francia fogyasztói törvénykönyv L.121-20 és azt követő bekezdései értelmében a hatályos francia jogszabályok által meghatározott, fogyasztói státuszú Vásárlónak hét (7) munkanapig jogában áll elállnia a vásárlástól bármiféle indoklás nélkül, bármiféle büntetés vagy pénzbírság fizetése nélkül, leszámítva a szállítási költséget.

 

7.2    - A hétnapos (7) munkanapon belül visszamondási időszak az átvételi dátumtól értendő.

 

7.3    A termék visszatéríthető, amennyiben az új állapotnak megfelelő, újraértékesíthető állapotban van: ép, bontatlan, változatlan és az eredeti csomagolású.

 

7.4    Sérült, megrongálódott illetve sérült, rongálódott vagy hiányzó csomagolású termékeket sem pénzvisszatérítésre, sem cserére nem fogadunk el!

 

7.5     - Minden termék visszatérítésről előbb a BRIGITTE PINAULT DELVAUX értesítendő, és a Vásárló költségén a következő címre postázandó:

 

BRIGITTE PINAULT DELVAUX – ECO URNE

9 rue Roger Bacon

75017 PARIS - FRANCE

 

7.6 -    A Vásárló termékcserét vagy pénzvisszatérítést kérhet. A Vásárlónak a BRIGITTE PINAULT DELVAUX-t a termék visszatérítési igényéről történő tájékoztatás során jeleznie kell, melyik opciót választja.

 

7.7 -    A cserére visszaküldött termékek esetén a szállítási költség a Vásárlót terheli, mely az új termék súlyához és méretéhez mérten igazodik.

 

7.8 -    Pénzvisszatérítés esetén a BRIGITTE PINAULT DELVAUX a vásárlás teljes összegét banki átutalással visszatéríti a visszaküldött termék kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, kivéve a visszaszállítási költség összegét.

 

8. CIKK – TERMÉKVISSZAKÜLDÉS

 

8.1 -    Az ECO-URNE mindent tőle telhetőt megtesz azért, hogy a termék jó állapotban érkezzen meg a Vásárlóhoz. Átvételkor a Vásárló kötelessége megvizsgálni, hogy a kézbesített áru bármilyen módon kifogásolható-e.

 

8.2 -    Bármely olyan kézbesítési visszásságot, mely a Vásárlót a termék átvételének megtagadásához vezeti, jelezni kell a kézbesítési bizonylaton az „írásos kifogás” fejléc alatt, melyet a Vásárlónak ajánlott levél formájában is meg kell erősítenie, és a futárnak a termék átvételének elutasításától számított két (2) munkanapon belül postáznia kell.

 

8.3 -    A cserére illetve pénzvisszatérítésre való jogosultsághoz a Vásárló köteles ezzel egyidejűleg a vonatkozó dokumentáció és panaszleírás egy másolatát a BRIGITTE PINAULT DELVAUX  számára ajánlott levélben elküldeni a kézbesítéstől számított két (2) munkanapon belül.

 

8.4 -    Kizárólag a fenti időszakon belül történő használatlan, változatlan és eredeti csomagolású, visszatérítési értesítővel bíró termékekre vonatkozhat a csere vagy pénzvisszatérítés.

 

9. CIKK - KÉZBESÍTÉS


9.1 -    A Vásárló egyetlen felelőssége a szállítási költség teljesítése. Ezen költségek eltérhetnek a rendelés súlyától és méretétől, valamint a Vásárló által a www.eco-urne.com oldalon történő regisztráció során megadott célországtól függően.

 

A BRIGITTE PINAULT DELVAUX a rendelés kiszállítása során keletkező semmilyen kárért vagy elvesztésért nem vonható felelősségre. A Vásárló elfogadja és egyben beleegyezik a www.eco-urne.com weboldalon megrendelt termék szállítási folyamata során felmerülő bármilyen kockázat és felmerülő költség iránti felelősségvállalásba.

 

A kézbesítés kizárólag a Vásárló aláírásával vagy a Vásárló által adott termékátvételre jogosító felhatalmazással mehet végbe.

 

9.2 -    Minden online személyre szabott termék a Vásárló rendelésének megerősítését követően kerül legyártásra.

BRIGITTE PINAULT DELVAUX minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a rendelésleadástól számított tíz (10) munkanapon belül történő termékkiszállítást.

 

A tíznapos (10) munkanap kizárólag a gyártás miatt szükséges; és esetleges késedelmek is előfordulhatnak a BRIGITTE PINAULT DELVAUX hatáskörén túlmutató, előre nem látható körülmények következtében, ideértve, de nem kizárólag, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX harmadik fél általi beszállítótól eredő készletállomány hiányát.

 

A bonyodalmak elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a több mint tíz (10) darabmennyiséget meghaladó termékrendelés leadása előtt a Vásárló vegye fel a kapcsolatot az ECO-URNE-nel még a rendelés megerősítése előtt, a legyártási időtartamról való tájékozódás végett.

 

Amennyiben a megrendelt áru nem gyártható le a fent említett időn belül, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX tájékoztatja a Vásárlót a késedelemről és e-mailben megnevezi az új szállítási dátumot.

 

9.3 -    A kézbesítés a Chronopost  vagy TNT cégeken keresztül valósul meg, melyek kézbesítési időpontjai a Vásárló által kívánt kézbesítés típusától ("hagyományos" vagy "expressz") függnek.

 

A Vásárló ezennel tudomásul veszi, hogy a www.eco-urne.com weboldalon közzétett kézbesítési időpontok csupán megközelítőlegesek. BRIGITTE PINAULT DELVAUX nem vonható felelősségre a bármely okból felmerülő késedelmek esetén.

 

A hatályos francia jogszabályok által meghatározott, fogyasztói státuszú Vásárló visszamondhatja a www.eco-urne.com oldalon leadott megrendelését a 7. pontban foglaltaknak megfelelően.

 

A visszamondásról a BRIGITTE PINAULT DELVAUX-t értesíteni kell ajánlott levél formájában, mely tartalmazza a kézbesítési bizonylatot.

 

BRIGITTE PINAULT DELVAUX az ajánlott levél kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül átutalással intézi a pénzvisszatérítést.

 

9.4 -    Közvetlenül a kívánt ECO-URNE termék postázását követően a BRIGITTE PINAULT DELVAUX  e-mailben biztosítja a Vásárló számára a szükséges információkat.

 

9.5 -    A Vásárló teljes körű felelősséget vállal a bármely adó-, vám-, illetve bármely, a célország által kivetett további illetmény kifizetéséért.

 

10. CIKK - KAPCSOLAT

 

További tájékozódás érdekében a Vásárló a www.eco-urne.com weboldal "Kapcsolat" linkjén keresztül veheti fel a kapcsolatot az ECO-URNE-nel.

 

11. CIKK – SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

 

11.1 - BRIGITTE PINAULT DELVAUX  garanciát és titoktartást vállal a Vásárló által a www.eco-urne.com weboldalon megadott személyes adatok védelméért, összhangban az 1978. január 6-ai Francia Adatvédelmi Határozattal.

 

11.2 - A Vásárlónak jogában áll a rendelés regisztrálása során megadott bármely, személyes beazonosításra alkalmas információhoz történő hozzáféréshez.

 

11.3 - A Vásárló e-mailben vagy a 7. pontban megadott címre írásos formában bármikor eljuttathatja kérelmét bármely és az összes általa megadott személyes adat módosítását, korrekcióját és/vagy eltávolítását illetően.

 

12. PARAGRAFUS – AZ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT kikötéseinek érvényessége

 

Amennyiben jelen Általános Értékesítési Szabályzat bármely tétele teljességében vagy részben érvénytelennek, hiányosnak más szempontból végrehajthatatlannak bizonyulna, a megmaradó cikkelyek illetve részek érvényességére nincs hatással.

 

13. CIKK – VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK / EGYESSÉGI ELJÁRÁS

 

13.1. – Jelen Általános Értékesítési Szabályzat a francia jogszabályok alá esik.

 

A felek között felmerülő, jelen Általános Értékesítési Szabályzattal kapcsolatban felmerülő vita esetén a Vásárló köteles jóhiszeműen, egyeztetés céljából felvenni a kapcsolatot az ECO-URNE-nel a nézeteltérés rendezése miatt.

 

E célból a Vásárló a kézbesítési bizonylatot is mellékelve ajánlott levelét a következő címre juttassa el:

 

BRIGITTE PINAULT DELVAUX – ECO URNE

9 rue Roger Bacon

75017 PARIS - FRANCE

 

A BRIGITTE PINAULT DELVAUX  ezennel vállalja, hogy az ilyen jellegű levelekre a level kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül válaszol.

 

13.3 – Bármely, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX  és a Vásárló között felmerülő nézeteltérés értelmezése a francia törvények alapján történik.

 

Bármely, a BRIGITTE PINAULT DELVAUX  és a temetkezési vállalatként regisztrált Vásárló között felmerülő nézeteltérés rendezése végül az Evreux Felső Bíróság (Tribunal de grande instance d’Evreux) és az Evreux Kereskedelmi Bíróság (Tribunal de commerce d’Evreux) egyeztetési és egyezségi eljárási szabályai szerint történik, hacsak a vonatkozó törvények és rendszabályok máshogy nem rendelkeznek.

Általános Vásárlási Feltételek Letöltése (pdf fájl)

Katalógus

Temetési urna

Dahlia
Asphodèle
Amarande
Pensée
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Dahlia
Pensée
Amarande
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Pensée
Amarande
Dahlia
Anthemis
Asphodèle
Campanule
Amarande
Dahlia
Asphodèle
Amarande
Pensée
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Dahlia
Pensée
Amarande
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Pensée
Amarande
Dahlia
Anthemis
Asphodèle
Campanule
Amarande
Dahlia
Asphodèle
Amarande
Pensée
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Dahlia
Pensée
Amarande
Campanule
Anthemis
Asphodèle
Pensée
Amarande
Dahlia
Anthemis
Asphodèle
Campanule
Amarande

Kisállat urna

Pivoine
Emeraude
Eclipse
Etamine
Ecume
Emeraude
Pivoine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude
Etamine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude
Pivoine
Emeraude
Eclipse
Etamine
Ecume
Emeraude
Pivoine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude
Etamine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude
Pivoine
Emeraude
Eclipse
Etamine
Ecume
Emeraude
Pivoine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude
Etamine
Eclipse
Ecume
Pivoine
Emeraude